Innehållsförteckning

  0.0.1 Inledning

  I föreliggande utbildningsmaterial behandlas processmetallurgin i två kapitel.
  Processmetallurgin omfattar egentligen framställningen av alla metaller men i detta avsnitt behandlas så gott som enbart järnets och stålets metallurgi.

  • Historia inkl. utveckling av olika stålframställningsmetoder
   • Masugn, LD-konverter
   • Ljusbågsugn, AOD/CLU-konverter
   • Skänkmetallurgi, gjutning
   • Utveckling, framtidsutsikter
  • Grundläggande metallurgi
   • Teoretiska grundbegrepp
   • Processmetallurgiska grundbegrepp

   

  Kapitel 2 ”Historia, utveckling och framtidsutsikter”, avses tjäna som en grund och beskrivning av, framför allt, järnmetallurgins utveckling genom århundradena fram till våra dagar.

  Med kapitlet ”Grundläggande metallurgi” avses att mer ingående förklara skeenden och termodynamiska förutsättningar för framställning av stål. Exempel på några praktiska överväganden som görs vid stålframställning visas också.