Innehållsförteckning

  2.2.1 Elektronik

  I Figur 13 visas ett blockschema för en ultraljudapparat. Om man bortser ifrån sändaren, som förser sökaren med en kort, elektrisk startpuls av storleksordningen 200–500 Volt, är ultraljudapparaten jämförbar med ett oscilloskop.

   

  Skillnaderna ligger i att ultraljudapparatens olika reglage normalt är graderade på ett sätt, som är anpassat för den speciella tillämpningen; tidssvepet kan vara graderat i millimeter provat material med en fininställningsmöjlighet graderad i ljudhastighet.

  Förstärkaren eller dämpningen är graderad i dB, vilken är den inom akustiken vanliga enheten för att beskriva förhållandet mellan två mätvärden. Återvändande signaler presenteras oftast likriktade för att öka läsbarheten på bildskärmen.

  Dessutom är oftast följande specialfunktioner inbyggda i en ultraljudapparat:

  • fördröjt svep
  • dubbla svepfunktioner
  • variabel förstärkning
  • undertryckningsfunktion för störande signaler
  • djupkompenseringsfunktion (DAC = Distance Amplitud Correction)