Innehållsförteckning

    0.0.1 Översikt

    Ädla metaller motstår angrepp i aggressiva medier därför att de är obenägna att reagera kemiskt med omgivningen. Många andra metaller, däribland rostfria stål, aluminium och magnesium reagerar däremot kraftigt med syreinnehållande omgivning. Den snabba och effektivt utvecklade filmen av oxider eller oxyhydroxider på ytan har en förmåga att närmast momentant ge en skyddande film som hindrar fortsatt reaktion. Snabbheten gör att materialet blir i det närmaste självläkande om skador uppstår på ytan. Materialets förmåga att utveckla filmen är i hög grad legeringsämnesberoende och det är främst krom i tillsatser över cirka 12%, som ger de rostfria stålen deras speciellt goda motstånd mot korrosion. Utvecklingen av de rostfria stålen har i stor utsträckning handlat om att genom legeringstillsatser ytterligare öka effektiviteten hos den ”passivfilm” som det skyddande ytskiktet kallas. Samtidigt måste ett stort antal bivillkor uppfyllas, som svetsbarhet och möjlighet till rationell tillverkning.