6.3 Mått på och beräkning av driftsäkerheten

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.3.1 Mått på och beräkning av driftsäkerheten

  Idag används allmänt begreppet tillgänglighet synonymt med driftsäkerhet. Den brukar förkortas T (eller A för Availability) och anges i %.

  Funktionssäkerheten mäts som medeltiden mellan fel, MTBF (Mean Time Between Failures) i timmar.

  Underhållsmässigheten mäts som medelreparationstiden, MTTR (Mean Time To Repair) i timmar.

  Underhållssäkerheten mäts som medelväntetiden på underhåll, MWT (Mean Waiting Time) i timmar.

  Tillgängligheten kan nu beräknas som:

   

  Exempel. En travers har följande driftdata:

  Medeltid mellan fel, MTBF = 360 timmar

  Medeltid för reparation, MTTR = 12 timmar

  Medelväntetid på reparation, MWT = 1 1/2 timmar

  Det ger T = 360/(360+12+1,5) = 96,4%