4.1 Livslängdskostnadskalkyl LCC, Life Cycle Cost

Skriv ut
Innehållsförteckning

  4.1.1 Livslängdskostnadskalkyl LCC, Life Cycle Cost

  LCC bygger på livscykelmodellen enligt ovan. Under projekterings- och konstruktionsfasen beräknar man de totala kostnaderna under hela livscykeln, det vill säga inte bara inköpskostnaden utan också underhålls- , dokumentations-, utbildnings-, skrotnings- med fler kostnader. Erfarenheter indikerar en besparing på 20-30% av totalkostnaderna med hjälp av LCC, Figur 11.

   

  Ägandekostnaden under livstiden, LCC består av följande delar:

  LCC = I + U + D + S + R

  I = Investering i primärutrustning + i underhållsresurser, till exempel reservmaterial, verktyg, utbildning, dokumentation, förrådshållning, et cetera.

  U = Underhållskostnader, till exempel personal för avhjälpande UH (AU) och förebyggande UH (FU), reservdelskostnader, serviceavtal, andra underhållsresurser inklusive utbildning, uppföljning och dokumentation.

  D = Driftkostnader inklusive eventuella framtida modifieringar.

  S = Stilleståndskostnader vid driftbortfall eller effektreduktion.

  R = Restvärde, som kan vara både positivt och negativt.

  LCC omfattar alltså beslut som rör utformning, anskaffning, drift, service/underhåll, produktionsbortfall, med mera av tekniska system, såväl hårdvara som mjukvara, och baseras på alla kostnader som är förenade med anskaffningsbeslutet.

  LCC-kalkyler kan också användas för att

  • beräkna användarens ägandekostnad
  • minimera totala livslängdskostnaden
  • analysera olika metoder och alternativ för underhåll
  • övertyga kunder om den egna utrustningens fördelaktiga livstidskostnad jämfört med konkurrenternas.

   

  Den största nyttan med LCC-tekniken är dock att den förenklar valet mellan olika offerter (eller komponenter) för en planerad investering eller mellan olika organisationer för service och underhåll.

  Låt oss ta ett enkelt exempel:

  Antag att leverantören i sin offert angivit att ett filter som garanterar fullgod drift måste bytas varannan månad av leverantörens servicepersonal. En enkel överslagsberäkning visar att, om filtret kostar 125;-/st, restid, utbytestid och provkörning tar 6 timmar per gång à 350:- kr/h så blir årskostnaden för filterbytet 9.750:- kr.

  Om man istället går över till ett så kallat långtidsfilter, som visserligen kostar nästan 20 gånger så mycket, det vill säga 2.250:-, reduceras bytesintervallet till en ggr/år och motsvarande årskostnad blir nu 3.750:-, det vill säga en reduktion med 6.000:- kr/år.