Innehållsförteckning

    4.0.1 Översikt

    För att styra underhållet har ett antal ekonomimodeller utvecklats. De två som kommit att dominera är dels LCC/LCP-kalkylerna dels du Pont’s ekonomimodell för produktion och drift.