6.3 Hel automatisering

Skriv ut
Innehållsförteckning

  6.3.1 Hel automatisering

  Utöver den utrustning som beskrivs i delkapitel 7.2 krävs här automatisk tömning av rörpoststationerna samt en robot eller manipulator, som fördelar proven till rätt provberedningsutrustning.

  Hel automatisering ökar komplexiteten av anläggningen väsentligt, och ett bra förebyggande underhåll är därför mycket viktigt. Dessutom krävs hög och jämn provkvalitet i och med att ingen visuell kontroll av proven sker vid laboratoriet före provberedning och analys.

  Figur 43 visar schematiskt ett automatiserat spektrometriskt laboratorium med direkt anslutning till rörpost bestående av tre linjer. Providentifieringen sker här i stålverket i samband med sändning av provet.

   

  Figur 44 visar en lay-out av ett komplett automatiserat laboratorium för analys av råjärn, stål, sinter och slagg. Följande arbetsmoment sker här automatiskt:

  • mottagning och fördelning av prov från rörpost (2)
  • provberedning av råjärn, stål, sinter och slagg (3, 4, 5)
  • provmärkning (6)
  • distribution av prov till respektive nalysinstrument
  • in- och utmatning av prov i OE- och XRF spektrometrar (7, 9)
  • stansade prover ”blåses” till separata analysatorer för bestämning av kol, svavel, kväve och syre. Analysatorerna laddas manuellt (10).