3.3 Tillsats- och restprodukter

Skriv ut
Innehållsförteckning

    3.3.1 Tillsats- och restprodukter

    Dessa produkter är oftast i oxidisk form och kan analyseras på samma sätt som oxidiska råvaror. Bestämning av fluor är ofta önskvärt i dessa produkter, vilket kan utföras med XRF, om det gäller hela procenthalter. För låga koncentrationer måste dock våtkemi tillgripas, och då är det vanligen jonselektiv elektrod som används. På vissa produkter, till exempel gjutpulver, utförs även fysikaliska tester såsom smältpunkt och viskositet.