Innehållsförteckning

  3.1.1 Valsoljor

  Vid moderna kallvalsverk är valsoljor ett viktigt hjälpmedel för att åstadkomma god smörjning vid valsningen. För att få effektiv kylning används olja-vattenemulsion, där oljefasen utgör cirka 5 %. Moderna valsoljor är komplexa till sin sammansättning och kemisk analys av dessa är därför ett svårt analytiskt problem. Analyserna används dels för att avgöra korrekt val av valsolja och dels för att avgöra när en valsolja inte längre kommer att fungera tillfredställande.

  Förutom IR-spektrofotometri (se kapitel 3.2.2), är det vanligt att utföra bestämning av:

  • pH
  • konduktivitet
  • askhalt
  • förtvålningstal (SAP)
  • fria fettsyror (FFA)
  • totala fettsyror (TFA)
  • partikelstorlek (oljedroppstorlek)