Innehållsförteckning

    12.0.1 Översikt

    För produktutveckling och processutveckling vid valsning av långa produkter finns olika programvaror för simulering av delar av processkedjor eller hela processer.

    Temperaturförlopp kan simuleras från ämnesvärmning, över valsning, till svalbädd. Valsning av profiler kan simuleras. Program för spårkalibrering finns.

    Program för simulering är empiriska eller fysikaliska. Idag är användning av finita elementmetoden omfattande för analys och optimering av olika bearbetningsprocesser, men metoden kräver kraftfulla datorer och innebär ofta långa beräkningstider.