Innehållsförteckning

  6.3.1 Smidesparametrar

  Avsikten med smidesoperationen är dels att ändra arbetsstyckets form, dels att förbättra materialegenskaperna. Vid deformationen sker en nedbrytning av den grova och inhomogena gjutstrukturen, varvid hållfasthet och slagseghet förbättras. Porer och håligheter försluts och segringar, det vill säga ojämnheter i sammansättningen, jämnas ut.

  För att erhålla önskvärd förbättring av materialegenskaperna med optimal produktivitet måste lämpliga smidesparametrar och rätt verktygsgeometri användas.

  Höjdreduktionen ΔH/Ho och matningssteget, egentligen det relativa matningssteget, Sb/Ho inverkar på deformation och deformationsfördelningen i ämnet.

  För att få bra genomsmidning måste höjdreduktionen i varje stick vara tillräcklig, samtidigt som ett lämpligt matningssteg väljs.

  För stora reduktionsgrader kan ge risk för söndersmidning, framförallt under de första sticken, när smidbarheten är låg på grund av gjutstrukturen.

  Stora matningssteg (> 1,0) ger högre presskraft, större bredning och därmed risk för defekter på grund av tvärbristningar. Den lokala bearbetningen av centrumzonen minskar.

  Korta matningssteg (< 0,3) ger låga presskrafter och liten bredning. Materialet sträcker bra, vilket kan ge risk för brott i tvärriktningen. Korta matningssteg ger låg lokal deformation i centrumzonen, vilket är ogynnsamt för porförslutningen.