Innehållsförteckning

  5.1.1 Valsverksutrustning

  Konventionella valspar är uppbyggda av två stycken valsstolar ofta gjutna i ett stycke. Valsarna sitter lagrade i lagerhus, som är placerade i öppningar i valsstolarna. Öppningarna kallas fönster och pelarna på sidorna av fönstret kallas stolpelare.

  Avståndet mellan valsarna regleras med ett elektriskt eller hydrauliskt maskineri som påverkar övervalsens lagerhus.

  Där kraven på dimensionstoleranser är större, används en modernare variant, det så kallade stollösa valsparet. Valskraften i dessa konstruktioner upptas som ett band över de två valslagren, vilket ger låg elastisk deformation.

  För att få en bra produkt måste ämnet dels styras in mellan valsarna på ett riktigt sätt, dels hållas på plats under sticket och slutligen styras så rakt som möjligt ut ur valsparet. För detta behövs in- och utledare. Utformningen av ledarutrustningen bestäms av hetgeometri och spårform.

  Vid valsning av osymmetriska profiler kan stora sido- och vridkrafter uppkomma. Detta ställer krav på kraftigt dimensionerad ledarutrustning.

  Efter färdigvalsning sker svalning på svalbädd för stångstål och profiler. Materialets temperatur sjunker från cirka 900°C till rumstemperatur. Svalbäddar finns av flera olika typer, till exempel excenter, hack och släpbädd.

  Tråd hasplas i Garretthaspel eller läggs ut på svalbana för svalning med luftkylning eller forcerad luftkylning. I slutet av svalbanan samlas tråden upp i en bunt, så kallad coil.