Innehållsförteckning

    12.0.1 Översikt

    För produktutveckling och processutveckling vid valsning av platta produkter finns olika programvaror för simulering av delar av processkedjor eller hela processer.

    Temperaturförlopp kan simuleras från ämnesvärmning, över valsning, till svalbädd eller hasplade band. Valsning av plåt och band kan simuleras, speciellt avseende stickschema, profil och planhet.

    Program för simulering är empiriska eller fysikaliska. En relativt ny metod för avancerad simulering av plastiska formningsprocesser är FEM (finita elementmetoden). Metoden kräver kraftfulla datorer, men ger mycket goda möjligheter till analys och optimering av olika bearbetningsprocesser.