Innehållsförteckning

  6.0.1 Trycksvarvning

  Trycksvarvning kan utföras både med rör och plåtämne som utgångsmaterial. I detta fall spänns plåtämnet fast mellan mall och dubbdocka. Mallen är monterat i maskinen och dess form utgör produktens innerkontur.

  Plåt, mall och dubb roterar tillsammans samtidigt som ett rullningsverktyg trycker och sveper över ämnet.

  Cirque lamp från Louis Poulsen är trycksvarvad.

  Figur 45.
  Figur 46.

  6.0.2 Skärande bearbetning

  Skärande bearbetning innebär att man med olika metoder tar bort material från arbetsstycket, exempelvis fräsning, stansning, laserskärning, och vattenskärning. Aluminium kan bearbetas med nästan alla vanliga bearbetningsmetoder, även metoder som använd för trä, till exempel hyvling och cirkelsågning.

  Ett undantag är att skärning med acetylen/syrgas som är vanligt för stål inte passar aluminium.

  Figur 47. Ljusstake, ämnesplåt och grovbearbetad.
  Figur 48. Fräsning.
  Figur 49. Finbearbetad och klar.

  6.0.4 Hydroformning/Varmformning

  Vid hydroformning utgår man från en hålformad aluminiumprofil som placeras i ett tvådelat verktyg. I vardera änden av profilen ansluts en cylinder som tätar profilen innan den fylls med vätska som trycksätts så att röret formas mot hålrummet i verktyget.

  Skaftet på isyxan är hydroformat. Metoden styvar upp konstruktionen ytterligare utan att öka dess vikt. Det skapar även en mer ergonomisk form utan behov av fler delar och fogning. Vid varmformning används luft som tryckmedium. Det uppvärmda godset och verktyget tillåter större formförändringar.

  Figur 50. Viper ice tool från Black Diamond.
  Figur 51.

  6.0.5 Djupdragning

  Vid djupdragning utgår man från en skiva, rondell, som pressas med en stämpel genom en dyna för att få sin form. Materialet djuppressas oftast i flera olika steg innan det får sin slutgiltiga form. Kokkärl som stormköket från Trangia är djupdragna då det är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig till stora serier. Djupdragningen bidrar även till att härda materialet.

  Figur 52. Stormkök från Trangia.
  Figur 53.

  6.0.6 Sträckformning

  Sträckformning är en metod som lämpar sig för dubbelkrökt formning av aluminiumplåt. I en enda rörelse sträcks plåten över en form vilket skapar en väldigt effektiv produktionsprocess och minskar behovet av efterbearbetning.

  Figur 54. Sträckformat skrov på Linder -båt.

  6.0.7 Bockning

  Bockning av aluminium kan utföras både på aluminiumplåt och profiler. En av metodens stora fördelar är möjligheten att skapa en färdig komponent ur en enda plåt/profil, istället för att sammanfoga flera delar.

  Figur 55. Bockade profiler.

  6.0.8 Skärande bearbetning

  Skärande bearbetning innebär att man med olika metoder tar bort material från arbetsstycket, exempelvis fräsning, svarvning, stansning, laserskärning, och vattenskärning. Aluminium kan bearbetas med nästan alla vanliga bearbetningsmetoder, även metoder som används för trä, till exempel hyvling och cirkelsågning.

  Ett undantag är att skärning med acetylen/syrgas som är vanligt för stål inte passar aluminium.

  Figur 56. Stansad fasad på Humanistiska teatern i Uppsala.

  6.0.9 3D Printing

  Direct metal laser sintering (DMLS) är en av de nyare produktionsmetoderna där metaller som till exempel aluminium formas utifrån en digital 3D modell.

  Med hjälp av en laser som smälter samman aluminiumpulver skapas en exakt kopia av den digitala 3D modellen. Ytstrukturen blir idag inte blank som till exempel vid fräsning utan får ett mer matt utseende.

  3D printing är än idag en ganska dyr produktionsmetod och lämpar sig därför bäst till komplexa geometrier och konstruktioner som skulle vara svåra och dyra att skapa med traditionella produktionsmetoder. Utveckling går snabbt framåt inom 3D printing.

  Figur 57. 3D printad elektrisk gitarr från Olaf Diegel.