Innehållsförteckning

  7.0.1 Skruvning och nitning

  Aluminium fogas med alla vanliga nit- och skruvmetoder. Nitning kan även göras utan håltagning med olika stuknitningsmetoder. Vid skruvning i korrosiva miljöer rekommenderas rostfria eller varmgalvaniserade skruvar/muttrar medan elförzinkat bör undvikas.

  Figur 58. Nitade plåtar.
  Figur 59. Exempel skruvförband.

  7.0.2 Svetsning

  Alla strukturlegeringar går utmärkt att svetsa. Höghållfasta och gjutlegeringar kräver speciella metoder. Generellt används MIG-svets vid manuell svetsning och tjockare material, vid tunnare material är TIG-svets att föredra.

  Friction stir welding (FSW) är en metod att svetsa till exempel långa profiler till varandra för exempelvis båtdäck eller golv.

  Figur 60. Manuell Migsvetsning.
  Figur 61. Friction Stir Welding (FSW) – Tågsida.

  7.0.3 Lödning

  Lödning sker vid lägre temperatur än svetsning och kan göras manuellt eller seriemässigt i till exempel ugnar. Då kan man löda tusentals fogar samtidigt i till exempel värmeväxlare eller bilkylare.

  Figur 62. Lödda värmeväxlare.

  7.0.4 Fogning mot andra metaller

  Det finns en rad specialmetoder så som friktionssvetsning, ultraljudssvetsning explosionssvetsning, lasersvetsning som används när aluminium ska fogas mot andra metaller.