Innehållsförteckning

  9.0.1 Översikt

  Material utvecklas ständigt och konkurrerar om att användas i de flesta tillämpningar. Det finns inga absoluta sanningar om vilket material som är bäst, alla material har sina för- och nackdelar. För att skapa en ekonomisk- och miljömässigt hållbar produkt är det därför extra viktigt att noggrant utvärdera både materialval och produktionsmetoder innan ett slutgiltigt beslut tas.

  9.0.2 Stål

  Stål är idag den i särklass vanligaste metallen i alla typer av konstruktioner. Det är en betydligt billigare metall än aluminium och drar mindre energi vid framställningen. De flesta stålsorterna är enkla att svetsa och kan uppnå betydligt högre styvhet och mekanisk hållfasthet än aluminium men har också en högre densitet. En aluminiumprodukt väger ungefär hälften så mycket som motsvarande produkt gjord i stål.

  Stål har betydligt lägre formbarhet än aluminium vilket gör att till exempel möjligheten till profilpressning med frihet i tvärsnittsutformningen är mycket mer begränsad. Aluminium behöver inte heller rostskyddas på samma sätt som stål för att klara av fuktiga miljöer.

  9.0.3 Plast

  Plast finns i många olika former och egenskaper men generellt är de både billigare, lättare och dessutom enklare att forma än aluminium. Plast har dock mycket lägre styvhet än aluminium. För att få högre hållfasthet och styvhet måste plasten armeras med till exempel kolfiber, då kallas den komposit.

  Kompositer är både styva och lätta men kan vara känsliga för punktlaster. Jämfört med aluminium är de även svårare att återvinna. Plastprodukter är inte lika långlivade som aluminiumprodukter.

  9.0.4 Trä

  Trä konsumerar i motsats till metaller koldioxid när det produceras (växer). I tidiga aluminiumstrukturer kombinerades ofta trä och aluminium i till exempel flyg, bussar och bilar. Trä har också hög hållfasthet i förhållande till densiteten, men används trots det allt mindre i påkända strukturer.

  Ett undantag är byggsektorn där användningen ökar. Ett exempel är fönster där aluminium och trä kombineras så att deras olika materialegenskaper utnyttjas optimalt.

  9.0.5 Aluminiums livscykel

  Om man planerar att använda aluminium är det viktigt att tänka igenom produktens hela livscykel. Bidrar aluminium till att sänka produktens livscykelkostnader? Kommer den totala energiförbrukningen att sänkas genom att produkten blir lättare, mer långlivad, effektivare?

  Aluminium fungerar bra i kombination med andra material. I dessa fall är det dock viktigt att i ett tidigt skede planera för produktens resthantering genom att göra de olika materialen lätta att separera.