Innehållsförteckning

    Höghållfast aluminium används i avancerade strukturer inom flyg, rymdfart och tillämpningar med höga krav. Hållfastheten är jämförbar med stål. Trots detta är användningen begränsad. Legeringarna är dyra att framställa till plåt eller profil. De är känsligare för korrosion och sprickor och kräver stor kunskap vid tillverkningen av produkter.

    Beteckningar: 2xxx och 7xxx