Innehållsförteckning

    Specialaluminium är övriga legeringar t.ex. litiumlegerat som används inom rymdfart samt speciella folielegeringar.

    Beteckningar: 8xxx