Innehållsförteckning

  Aluminium är idag den, efter järn, mest använda metallen på grund av sina goda egenskaper. Metallen används i allt från små bruksföremål till stora konstruktioner. Några av de vanligaste användningsområdena där aluminiums egenskaper tas tillvara på ett bra sätt är:

  Transport – Låg vikt, hög hållfasthet och högt korrosionsmotstånd är anledningen till att andelen aluminium ökar i transportindustrin. Genom att minska vikten minskar även energiförbrukningen och därigenom miljöpåverkan.

  Mekanisk industri – God formbarhet, låg vikt, hög hållfasthet och högt korrosionsmotstånd hjälper till att skapa rationella konstruktionslösningar.

  Byggindustri – Det höga korrosionsmotståndet ger lång livslängd och låga underhållskostnader för t.ex. fasader och fönster.

  Elektronik – Den goda ledningsförmågan gör att aluminium används i elektronik och elledningar.

  Förpackning – Den goda barriäregenskapen gör att aluminium klarar av de högsta krav som ställs på livsmedels- och läkemedelsförpackningar.

  Gestaltning – form. Aluminiums formbarhet och olika ytegenskaper ger frihetsgrader i det estetiska uttrycket.

  Figur 3. Friluftsprodukter i pressat och trycksvarvat aluminium. Figur 3. Friluftsprodukter i pressat och trycksvarvat aluminium.