9.2 Allmänt om bindemedel

För att tillverka hållbara formar och kärnor i sand krävs att sandkornen binds ihop med bindemedel. Ett stort antal olika bindemedelssystem används för form- och kärnmassor.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  9.2.1 Allmänt om bindemedel

  Följande figur ger en översikt av de bindemedel som används.

  Figur 11. Bindemedelssystem för form- och kärnmassor.

  Vid gjutgodstillverkning i långa serier dominerar bentonit som bindemedel för formarna. För form- och kärntillverkning vid gjutgodsproduktion i korta serier och för kärntillverkning vid långa serier används i dagens gjuterier numera endast kemiska bindemedel. Ett flertal organiska och oorganiska bindemedel i olika varianter finns på marknaden. De vanligaste bindemedelstyperna beskrivs i detta avsnitt.

  De olika metoderna beskrivs i följande kapitel:

  Elektrokemiska metoder

  Bentonit

  Kemiska bindemedel

  Furan

  Resoler

  Cold box

  Epoxy-SO2

  Skalsand

  Hot box/Warm box

  Proteiner

  Vattenglas

  Modifierade vattenglas

  Etylsilikat

  Cement

  Salt

  Övriga Bindemedel

  Vakuum

  Magnetfält