1.3 Seriestorlekens inverkan vid val av metod

Seriestorleken spelar i många fall en avgörande roll vid val av gjutmetod. Olika gjutmetoder ställer olika krav på det gjutna materialet och utrustningen för modeller och verktyg. Både den fasta och den rörliga kostnaden skiljer sig därför åt i stor utsträckning mellan de olika metoderna.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.3.1 Seriestorlekens inverkan vid val av metod

    När få detaljer skall tillverkas är manuell formtillverkning (handformning) med härdad sand och användning av en trämodell vanligen mest kostnadseffektivt.

    Ett alternativ till trä som modellmaterial är polystyren (förgasningsbar cellplast) som förgasas successivt under gjutningen. Metoden, som benämns fullformsgjutning, används bland annat för gjutning av pressverktyg i gjutjärn inom bilindustrin. Metoden kan även användas vid serietillverkning och då med sand utan bindemedel, se kapitel 8.11.

    Med ökad seriestorlek blir maskinformning allt lämpligare. Där dominerar plast framför trä som modellmaterial.

    Sammanfattningsvis, med ökad seriestorlek ökar användningen av mer automatiserade processer och slitstarkare modellmaterial. Denna princip gäller vid alla gjutlegeringar. Sker gjutning med icke-järnmetaller, som exempelvis aluminium eller zink, tillkommer möjligheterna att använda kokill- och pressgjutning vid ökande seriestorlek.