6.5 Nedloppets placering

Nedloppets uppgift är att föra ner smältan till gjutkanalen utan att luft blandas in. Luftblandningen kan medföra slaggbildning genom oxidation av smältan.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    6.5.1 Nedloppets placering

    Om möjligt bör nedloppet utformas koniskt med den smala änden nedåt – jämför med formen hos en fallande vätskestråle – så att smältan ligger an mot väggen.

    Gjutskålens respektive gjuttrattens huvudsakliga uppgift är att bromsa upp den smälta som faller från gjutskänken och samtidigt låta eventuellt medföljande slagg flyta upp, så att den inte följer med ner i formhåligheten. Vid gjutningen skall gjutskålen respektive gjuttratten hållas full. Detta är viktigt för att tryckhöjden, det metallostatiska trycket som uppstår, skall vara så jämnt som möjligt under så stor del av gjutningen som möjligt. Gjutskål används i huvudsak vid större gods tillverkat i självstelnande massor och placeras ovanpå formen.

    En gjutskål kan göras mer effektiv genom användning av stoppare tillverkad av grafit eller annat keramiskt material. Då gjutskålen är fylld till drygt hälften drar man upp stopparen och smältan kan fylla nedloppet utan att några gaser eller slagger dras med smältan ner i formhåligheten i början av formfyllningsförloppet.