6.2 Konstruktion av gjutgods

Gjutning är en tillverkningsmetod som ger konstruktören rimligt stor frihet vid den konstruktiva utformningen av en komponent. Komplicerade former kan framställas på ett förhållandevis enkelt sätt. Ett annat kännetecken för gjutning är friheten vid val av material.

Skriv ut
Innehållsförteckning

    Vid konstruktion av en komponent för gjutning är det liksom för andra tillverkningsmetoder väsentligt att utforma komponenterna så att respektive metods fördelar till fullo utnyttjas. För att ett optimalt resultat skall uppnås rekommenderas att konstruktören av gjutgods redan på konceptstadiet genom kontakt med gjuterifackmän förvissar sig om att gjutstycket utformas på ett för gjutning lämpligt sätt.

    Genom att använda sig av olika typer av simuleringsprogram kan konstruktören först skapa en konceptmodell genom topologisk optimering så att komponenten utformas med avseende på de belastningsvägar som uppstår. Det ger den optimala designen i förhållandet mellan mekaniska egenskaper och komponentens vikt. Gjutsimulering i samband med konstruktion av gjutgods ger möjligheten att optimera komponenten redan från början med avseende på gjutning. Härigenom kan stora kostnadsbesparingar uppnås. Dyrbara ändringar av modellutrustning, kokiller och verktyg undviks.