20.4 Stoft

Vid gjutgodstillverkning genereras stoft från flera processer, främst smältning, segjärnsbehandling, sandberedningurslagning och rensning. Detta kan medföra spridning av metaller och stoft i naturen. Små stoftpartiklar har negativ påverkan på hälsan.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  20.4.1 Stoft

  Störst aktualitet då det gäller stoftutsläpp hade tidigare utsläpp från kupolugnssmältning. Gjorda investeringar har resulterat i att de kvarvarande kupolugnarna i Sverige idag ger låga stoftutsläpp. På grund av processtekniska frågor och kostnader för reningsutrustning har de flesta gjuterier i Sverige övergått till att smälta i elektriska ugnar som ger betydligt lägre emissioner av stoft.

  Åtgärder

  Det finns många mycket effektiva sätt att minska utsläppen av stoft. Det vanligaste är textila spärrfilter, även kallade slangfilter. Det finns många olika typer av filtermaterial att välja på beroende på var filtret ska användas. Ett välskött filter med rätt filtermaterial klarar utsläppsnivåer under 5 mg/m3. I tillstånd enligt miljöbalken föreskrivs ofta denna nivå, även om 10 mg/m3 förekommer. Det är viktigt att ha kontroll så att filtrena är hela. Vanligt förekommande är att filtrena därför är utrustade med tryckfallsmätare. Vissa gjuterier har kontinuerlig stoftmätning på utgående luft. Tätheten kan också kontrolleras med fluoridiserande pulver. Dessutom bör mätningar genomföras av extern mätfirma med några års intervall.

  Figur 3. Filter för att minska utsläpp av stoft.

  Alternativ till spärrfilter är kassettfilter som är något mindre.

  För grövre stoft används ibland cyklon, men då nås inte riktigt samma låga utsläppsnivåer som med ovanstående filter.