0.2 Historik, produktions- och konsumtionsutveckling

0.2 Historik, produktions- och konsumtionsutveckling

Skriv ut
Innehållsförteckning

  0.2.1 Historik, produktions- och konsumtionsutveckling

  Aluminium har en mycket kort historia jämfört med järn, koppar, zink, bly och tenn. Namnet ”aluminium” härrör från 1807 då engelsmannen Sir Humphrey Davy, som tidigare hade utvunnit kalium och natrium på elektrolytisk väg, gjorde försök att ur lermineral utvinna en ny metall med hjälp av smältelektrolys. Han var så övertygad om att lermineralet innehöll en till syre fast bunden metall att han gav den namnet ”alumium”, vilket senare ändrades till ”aluminium”. (”Alumen” är en latinsk benämning på alun, som i mer än 3000 år utvunnits ur lermineraler). Davy lyckades dock aldrig själv framställa aluminium.

  Det var först 1825 som den danske vetenskapsmannen H.C Ørsted fick fram de första spåren av metalliskt aluminium och hans lärjunge, den tyske kemisten F Wöhler, kunde 1845 meddela att han lyckats framställa så mycket aluminium att han kunde visa upp metallkorn stora som knappnålshuvuden.

  Figur 5. Den danske kungen Fredrik VII bar denna generalshjälm i aluminium från 1853.

  Det stora genombrottet för industriell produktion av aluminium kom 1886 när fransmannen Paul T Héroult och amerikanen Charles Martin Hall, oberoende av varandra, uppfann den process för elektrolys av aluminiumoxid upplöst i smält kryolit som används än i dag.

  I Sverige dröjde det till 1934 innan man fick en egen tillverkning av aluminiummetall. Bearbetning av importerat aluminium började däremot redan på 1890-talet och på världsutställningen i Stockholm 1897 visades bland annat svensktillverkade ”kökskärl” av aluminium.

  Figur 6. Minnesmedalj i aluminium från Stockholmsutställningen 1897 med motiv av kung Oscar II. Naturlig storlek.

  I dag (2019) finns i Sverige ett elektrolysverk, Kubal i Sundsvall som tillverkar cirka 140000 ton per år samt omsmältverk i bland annat Älmhult, Sjunnen och Finspång.

  För tillverkning av halvfabrikat finns:

  • varmvalsverk och kallvalsverk i Finspång
  • pressverk för profiler i Finspång, Sjunnen, Vetlanda och Åseda

  Vidare finns ett stort antal anläggningar för sand-, kokill- och pressgjutning samt många företag som vidareförädlar aluminium genom till exempel plastisk formning, skärande bearbetning, ytbehandling, svetsning och montering.

  År 1900 var den totala världsproduktionen av aluminium 5700 ton. 2000 hade den ökat till cirka 24 Mton för att i dag (2019) ligga på knappt 65 Mton. Figur 7 visar den globala produktionsutvecklingen från 1950. Figur 8 och Figur 9 visar den europeiska produktionen av halvfabrikat (plåt och profil), samt Figur 10 den globala produktionen av gjutgods.

  Figur 7. Världsproduktionen av aluminium åren 1950–2018, exklusive omsmält skrot. Produktionen för Europa i rött. EU:s produktion av primäraluminium åren 2002–2015 (grön kurva) har med 38% färre smältverk i drift minskat. Innan krisen 2009 producerade EU över 3 Mton primäraluminium per år. I dag tillverkar EU-länderna bara 2 Mton, medan importen av göt ökar. Flera av de 16 smältverk som i dag är i drift, löper risken att stängas. www.world-aluminium.org
  Figur 8. Efterfrågan på aluminiumprofiler i Europa 2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.
  Figur 9. Efterfrågan på valsat aluminium i Europa 2017 fördelad på branscher. Källa: EAA.
  Figur 10. Produktion av aluminiumgjutgods i världen 2017 fördelad på länder. Källa: Modern Casting.

  Aluminiumanvändningen är störst i länder med hög BNP. Sverige intar en ledande ställning i världen. Totalt ligger aluminiumförbrukningen i Sverige i dag (2019) på upp mot 400000 ton/år. Produktionen av Algjutgods i Sverige var 45000 ton år 2017.

  Figur 11. Global efterfrågan på primäraluminium växte med 5,8% 2017, och förväntas öka med 4–6% under 2018.
  Figur 12. Världsproduktionen av aluminium år 2017: Trots att aluminium produceras i många länder står Kina nu för över hälften av världens smältverkskapacitet. Produktionen i USA sjönk till nästan hälften 2016, och föll med nästan 10% 2017, till sin lägsta nivå sedan 1951.