12.3 Tillverkning av aluminiumoxid

Skriv ut
Innehållsförteckning

    12.3.1 Tillverkning av aluminiumoxid

    Vid tillverkningen av aluminiumoxid enligt Bayermetoden erhålls rödslam som restprodukt. Slammet tas normalt tillvara i stora dränerade bassänger. Alkaliskt dräneringsvatten återförs till processen av såväl miljö- som kostnadsskäl. I dag torkas det mesta av rödslammet, därefter deponeras det och återplantering kan ske på deponin. Rödslam används även för vattenrening, för rökgasrening, för cementtillverkning, för järnframställning samt som jordförbättringsmedel.