5.1 Mjukglödgning

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.1.1 Mjukglödgning

  Lämpliga temperaturer för mjukglödgning framgår av Tabell 14. Hålltiden vid temperaturen bör vara cirka 30 min.

  Tabell 14. Värmebehandlingsdata för några plastiska aluminiumlegeringar

  Figur 50. Mjukglödgningsprocessen i översikt

   

  Vid glödgning av icke härdbara legeringar bör reduktionen vid den närmast föregående kallformningen inte understiga 25% och helst uppgå till 50% eller mer, för att undvika grovkornig struktur. Uppvärmningen bör ske snabbt, vilket i synnerhet gäller för AlMn-legeringar. Långsam uppvärmning, alltför hög temperatur eller alltför lång hålltid kan leda till grovkornbildning. Vanligen tillämpar man fri svalning, men även vattenkylning kan användas.

  Mjukglödgning

  Snabb uppvärmning till full genomvärmning följt av cirka 30 min hålltid vid angiven temperatur. Svalningen, speciellt för härdbara legeringar, bör ske långsamt och helst i ugn ned till cirka 250ºC, därefter fri svalning.

  För härdbara legeringar medför alltför hög temperatur oönskade härdningseffekter eller grovkornighet. För att undvika härdningseffekter och få maximal mjukhet bör materialet svalna långsamt och helst i ugn till cirka 250ºC, därefter fritt. Hög reduktionsgrad vid den närmast föregående kallformningen och snabb upphettning bör eftersträvas av samma skäl som för icke härdbara legeringar.