Innehållsförteckning

    5.0.1 Ugnar

    För rätt utförd värmebehandling, och detta gäller särskilt upplösning och varmåldring, krävs lämpliga ugnar och noggrann temperaturkontroll. Vanligen används luftcirkulationsugnar (konvektionsugnar). Ugnsatmosfären är i regel luft. För att undvika missfärgning bör atmosfären vara helt fri från fuktighet och svavel.

    Uppvärmningen till mjukglödgnings- respektive upplösningstemperaturen bör ske så snabbt som möjligt. Det är fördelaktigt om ugnen redan vid insättningen av godset håller denna temperatur.

    Värmebehandling får inte ske med hjälp av gasolbrännare, skärbrännare eller svetslåga.