5.3 Värmebehandling av aluminiumgjutgods

Skriv ut
Innehållsförteckning

    5.3.1 Värmebehandling av aluminiumgjutgods

    För att förbättra de mekaniska egenskaperna hos aluminiumgjutgods utnyttjas ofta olika typer av värmebehandlingar. För mer info se Gjuteriteknisk Handbok, Värmebehandling av aluminiumgjutgods.

    Den vanligaste värmebehandlingen är utskiljningshärdning (upplösning + varmåldring = T6). Normalt tillämpas denna behandling endast för sand- och kokillgjutgods. Härdningsprocessen baseras på det faktum att vissa legeringselement som tillsätts aluminiumsmältor har större löslighet i fast form vid hög temperatur än vid låg. För de vanligaste aluminiumgjutlegeringarna tillsätts magnesium som verksamt medel för utskiljningshärdningen. Magnesium förenar sig med kisel till Mg2Si.

    Tabell 15. Värmebehandlingsdata för några aluminiumgjutgods