Innehållsförteckning

  2.0.1 Inledning

  I detta avsnitt ska först de teoretiska grundbegreppen gås igenom och därefter behandlas de praktiska grundbegreppen. Målet är att inför de mer specialiserade kapitlen ge en introduktion och systematisering av de teoretiska och processmetallurgiska grundbegrepp som ingår i stålframställningen.

  De teoretiska grundbegreppen delas in i:

  • Jämvikter (termodynamik)
  • Kinetik (transportfenomen)

  De processmetallurgiska grundbegreppen delas in i:

  • Rostning
  • Agglomerering
  • Reduktion
  • Smältning
  • Konvertering
  • Raffinering
  • Gjutning