Den digitala plattformen om metaller

Metallkompetens.se är en digital plattform där du finner handböcker inom aluminium, stål och gjuteriteknik.

Med hjälp av våra handböcker går det att lära sig mer om tillverkningsmetoden och alla de processer kring de olika områdena. Handböckerna är ett kunskapsstöd för dem som arbetar inom stålindustrin eller studerar ämnet, så som lärare eller studenter.

Gå till våra handböcker

Vi bakom metallkompetens

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller. Initiativ till programmet togs av organisationerna Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium.

Jernkorntoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Vi tillvaratar stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för verksamheten i Sverige.

Gå till jernkontoret.se

Svenskt Aluminium

Svenskt Aluminium är en nationell intresseorganisation vars medlemmar är företag för vilka aluminium är ett strategiskt material. Svenskt Aluminium grundades 2001.

Gå till svensktaluminium.se

Gjuteriföreingen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer.

Gå till gjuteriföreingen.se

Plattformens syfte

Industrins attraktionskraft
Industrins attraktionskraft

Öka företagens potential att utveckla tydliga, autentiska och attraktiva erbjudanden till befintlig och framtida arbetskraft.

Föda nya idéer
Föda nya idéer

Öka företagens potential att utveckla tydliga, autentiska och attraktiva erbjudanden till befintlig och framtida arbetskraft.

Öka kompetensen kring industrin
Öka kompetensen kring industrin

Öka företagens potential att utveckla tydliga, autentiska och attraktiva erbjudanden till befintlig och framtida arbetskraft.

Kompetensöverföring
Kompetensöverföring

Öka företagens potential att utveckla tydliga, autentiska och attraktiva erbjudanden till befintlig och framtida arbetskraft.