Innehållsförteckning

  5.8.1 Fördelar

  Magnetpulverprovning är en flexibel metod, som kan användas för ett brett spektrum av provningsuppgifter. Vidare kan följande specifika fördelar framhållas:

  • Metoden är enkel och snabb samt relativt billig i drift
  • Den är en av de känsligaste metoderna för att detektera ytsprickor
  • Defektens form och läge avbildas direkt på ytan
  • Metoden kan användas även om provföremålet har ytbeläggning, som till exempel färg, eller om en eventuell defekt är fylld med fett eller färg.
  • Provutrustningen är enkel och tålig. Magnetisering och påförsel av indikeringsmedel kan ofta automatiseras.