Innehållsförteckning

    8.2.1 Austenitiska stål

    Nedan ses en tabell över austenitiska stål.