Innehållsförteckning

    8.0.1 Ferritiska och martensitiska stål

    Nedan ses en tabell över ferritiska och martensitiska stål.