Innehållsförteckning

    0.8.1 Krav på råjärnet

    Kraven som ställs på råjärnet när det levereras till konverterverket kan delas upp i fysiska egenskaper, temperatur och analys. Ett viktigt fysiskt krav är att med råstålet inte följer slagg från tidigare operationer. Angiven vikt måste vara korrekt. För att rätt kunna optimera driften är korrekt vägning av ingående mängder generellt mycket viktig. Man bör undvika variation i temperatur och angiven temperatur skall vara korrekt. Ur analyssynpunkt måste naturligtvis svavel- och fosforhalter klara uppställda mål. Det viktigaste är för övrigt jämnheten i analysen. I praktiken är Si-halten det ämne som kan variera beroende på driften av masugnen. Variationer kan störa driften av konverten så att man inte träffar rätt kolanalys vid blåsningen. I dessa fall måste en omblåsning göras vilket försämrar driftsekonomin avsevärt.