Innehållsförteckning

  0.7.1 Dubbelugnar

  Dubbelugnen är en utveckling för att minska den tid då effekten ej är inkopplad. De
  första ugnarna togs i industriell drift utomlands i början av 1990-talet, Figur 8.

  Ugnarna är utrustade med två ugnsfat och matas från samma elektriska system. Vanligast är att ugnarna är byggda för likström men även AC-varianter förekommer.

  När chargen är smält i det ena ugnen chargeras en korg med järnråvara i den andra. När den första ugnen är klar för att tappa flyttas elektroden till den andra ugnen och smältningen startas. Detta förfarande har minskat tiden när effekten ej är inkopplad med 6-10 minuter och en påtaglig ökning av produktiviteten har erhållits samtidigt med en minskad energiförbrukning till cirka 400 kWh/ton.

  Figur 8. Dubbelugn. Brascugli, G et al. (MPT International, 1997:2).

  Det finns flera varianter av dubbelugnen. Både separata och svängbara elektrodhållare förekommer. En annan variant är att leda avgaserna från den enhet som smälter till den andra ugnen för att förvärma skrotet. Även förvärmning med oljebrännare praktiseras.

  Vissa hybridvarianter förekommer, Figur 9. En ugnsenhet arbetar med AC alternativt DC och chargeras med kallt eller förvärmt material. Den andra fungerar som en konverter och chargeras med flytande tackjärn. Den har en vertikal topplans varigenom höga färskningshastigheter på 0,1%C/min kan uppnås. Hybridugnarna är mycket flexibla både när det gäller råvaror och använda energislag.

  Figur 9. Hybridugn. Brascugli, G et al. (MPT International, 1997:2).