Innehållsförteckning

  0.3.1 Efterbehandlingens operationer och processer

  För att systematisera och beskriva efterbehandlingen brukar man indela den i enhetsprocesser verktyg och enhetsoperationer. Enhetsprocesserna är egentligen de fysiska verktygen medan enhetsoperationerna definieras av metallurgiska mål.

  Typiska enhetsprocesser är (se Figur 2):

  • Omröring
  • Vakuumbehandling
  • Värmning
  • Tillsättning av slagg och andra produkter
  • Avslaggning och tömning

   

  Figur 2. Enhetsprocesser – skänkmetallurgiska verktyg.
  Typiska enhetsoperationer är:

  • Homogenisering av analys och temperatur
  • Temperaturkontroll
  • Svavelrening
  • Desoxidation
  • Legeringstillsatser

  I nästa del beskrivs först enhetsprocesserna varefter enhetsoperationerna och dess metallurgi behandlas.