10.2 Kompetens och träning

Skriv ut
Innehållsförteckning

  10.2.1 Kompetens och träning

  Modern teknisk utrustning är vanligen ganska avancerad men i de flesta fall tämligen driftsäker. När sällsynta fel med långa mellanrum någon gång inträffar, har det egna företaget bristfällig kompetens och ingen träning på att åtgärda sådana fel. Det betyder lång felsökningstid, utdragen reparation och dessutom osäker fortsatt funktion. Specialistföretaget däremot får med sin stora kundkrets god vana vid och träning på dessa lågfrekventa fel och återställer säker funktion på kortare tid.

  Av detta framgår underhållets tvärfunktionella natur. Varje bransch har olika underhållsbehov, men underhåll är samtidigt perifer i förhållande till huvudverksamheten. För specialistföretaget är däremot service och underhåll själva affärsidén och därmed i fokus för kompetensuppbyggnad och effektivitet.

  Att täcka in en del av underhållsbehovet med externa tjänster från ett specialistföretag kan bland annat ge följande fördelar:

  • En hög service- och underhållsberedskap är mindre kostsam om den hålls av ett serviceföretag som också håller beredskap för andra företag (utnyttjnings- och skaleffekten).
  • Avancerade produkter och anläggningar kräver specialkompetens för service och underhåll.
  • Nya metoder och mätutrustningar utvecklas genom specialkompetens och stor erfarenhet (teknisk utveckling).
  • Det är mer kostsamt att ha ett eget specialiserat reservdelslager än att köpa tjänsten från ett serviceföretag som håller reservdelar åt flera företag.
  • Specialistföretaget känner väl till myndigheternas olika tekniska, juridiska, arbetsrättsliga och säkerhetsmässiga krav.

  För att samarbetet ska resultera i ett effektivare underhåll med god ekonomisk utdelning för båda parter, så kallad ”win-win”-effekt, måste serviceföretaget, utöver sin specialistkompetens, även ha förmågan att mäta och påvisa uppnådda fördelar. Det är först då som de stora ekonomiska lönsamhetsgenomslagen kan åstadkommas.

  ABB har utvecklat ett speciellt koncept, ABB Full ServiceR, som innebär att all underhållsverksamhet läggs på ett för ändamålet bildat specialföretag, som ägs och drivs av ABB men där bruket kan äga en minoritetsandel. Detta företag bemannas med i huvudsak brukets befintliga underhållspersonal, som efter utbildning får uppdraget att driva underhållet enligt de moderna principer som beskrivits i detta utbildningskapitel.