Innehållsförteckning

    0.0.1 Översikt

    Alla är överens om att service och underhåll är självklara åtgärder för att trygga anläggningarnas långsiktiga funktion. De flesta erfarna konstruktörer och servicemän är också medvetna om att många driftstörningar och avbrott grundlagts redan under projekterings- och konstruktionsfaserna. Alla har dock inte fullföljt tankekedjan genom ett konsekvent ”Life Cycle Cost and Profit” -tänkande.

    På samma sätt förhåller det sig när det gäller de ekonomiska konsekvenserna av mer eller mindre effektivt underhåll och hög driftsäkerhet.

    Det är inte bara de iögonenfallande direkta underhållskostnaderna som har betydelse utan också de förlorade intäkterna på grund av produktionsbortfall samt de indirekta underhållskostnader, till exempel övertid, energi, kassationer och skrotfall, som uppkommer på annat håll i verket.

    Som bakgrund till ett mera totalekonomiskt servicearbete måste man därför se driftsäkerheten och underhållet med verkets huvudinriktning och lönsamhetskriterier för ögonen.