9.1 Effektivitets- och resultatuppföljning

Skriv ut
Innehållsförteckning

    9.1.1 Effektivitets- och resultatuppföljning

    Målet med uppföljningen inom underhållsfunktionen är att verifiera underhållets positiva betydelse för huvudverksamheten och lönsamheten. För att mäta och följa upp tillståndet i själva UH-funktionen finns en mängd tekniska och ekonomiska nyckeltal som kan ge besked om hur snabbt och effektivt den genomför sina insatser. Vill man däremot följa även den yttre effektiviteten ökar komplexitetsgraden och det krävs en betydande kunskap om samband och helheter i marknaden. Då måste man utvärdera såväl den tekniska effektiviteten i form av TAK (Figur 13) som den ekonomiska i form av både direkta och indirekta underhållskostnader och tappade intäkter (Figur 9 och Figur 10).

    Bristande underhåll påverkar leveranssäkerheten och ökar behovet av färdiglager, alltså en indirekt kostnad, men det påverkar även kundernas köptrohet vilket leder till tappade intäkter.

    Erfarenheterna kan summeras i följande viktiga synsätt:

    Det mest effektiva sättet att minska den totala underhållsberoende kostnaden är att förskjuta fokus för effektivitetsinsatserna. Detta innebär att man i första hand arbetar med att minska antalet störningar och förluster och först i andra hand försöker minska de direkta underhållskostnaderna. Man bör därför snarare tala om underhållsbristkostnader än underhållskostnader.