5.1 Hur stor är den operativa verkningsgraden i järn- & stålindustrin?

5.1 Hur stor är den operativa verkningsgraden i järn- & stålindustrin?

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.1.1 Hur stor är den operativa verkningsgraden i järn- & stålindustrin?

  Undersökningar har visat att den operativa verkningsgraden, TAK, fördelar sig så som Figur 15 visar.

  Figur 15.

  Inom svensk stålindustri ligger den operativa verkningsgraden, TAK, i
  medel runt 60 à 65 % men varierar mellan 35 och 90 %. Som tidigare sagts, kan skillnaden vara stor mellan de olika produktionsavsnitten inom ett och samma bruk.

  Ju mer kontinuerligt flöde desto högre TAK-värde. Man kan därför också konstatera att den i det närmsta helt kontinuerliga petrokemiska processindustrin ligger på mycket höga TAK-värden, medan vekstadsindustrin med stora redundansmöjligheter och parallella flöden befinner sig i den lägre delen av området.

  Med riktade, systematiska effektiviseringsåtgärder kan man ofta åstadkomma drastiska förbättringar av den operativa verkningsgraden. Vidstående enkla tabell visar resultatet från två bruk, det ena från början rätt normalt, det andra mindre bra.

  Tabell 1.