7.0 Indelning av underhållsaktiviteter

Skriv ut
Innehållsförteckning

    7.0.1 Indelning av underhållsaktiviteter

    Underhåll delas vanligen upp i förebyggande och avhjälpande underhåll. Det klassiska kostnadssambandet mellan dessa båda begrepp som tidigare användes för optimal balans till lägsta underhållskostnad har numer ersatts av ett LCP- och lönsamhetstänkande. Målet är nu att med bland annat hjälp av förebyggande underhåll uppnå noll störningar och felfri produktion under samtidig ständig ökning av TAK-värdena.