1.2 Provtagning och provberedning av kol och koks

1.2 Provtagning och provberedning av kol och koks

Skriv ut
Innehållsförteckning

    1.2.1 Provtagning och provberedning av kol och koks

    I huvudsak är metoder och utrustning för provtagning och provberedning av kol och koks desamma som för järnråvaror. I jämförelse med järnmalm har dock kol och koks lägre volymvikt och grövre kornstorlek (särskilt koks), vilket ställer speciella krav på utrustningen. Figur 7 visar en anläggning för mekaniserad provtagning och provberedning av kol.