Innehållsförteckning

  4.2.1 Infodring – allmänt

  För att behålla värme inom någonting, oss själva, vårt hus eller en ugn, använder vi material som är dåliga på att leda värme, så kallade isolermaterial. Då vi fryser tar vi på oss flera lager kläder, som helst skall innesluta så mycket luft som möjligt (till exempel en tjock stickad tröja) för att vi skall behålla värmen. Luft som hålls på plats i små ”celler” är bra isolermaterial.

  Även en ugn måste ”kläs på”, för att kunna hålla sin temperatur. Även här gäller det att ”kläderna” helst skall hålla så mycket luft som möjligt, det vill säga de skall vara av poröst material. Isolermaterial kallas i ugnssammanhang för infodring.

  4.2.2 Ugnsinfodring

  Sedan länge används keramiska material som till exempel tegel som infodringsmaterial. Porösa keramiska material är dock känsliga för mekanisk påverkan som kan uppstå om till exempel ämnen skrapar mot väggen. Dessutom tål de ej de högsta förekommande ugnstemperaturerna. Därför byggs ugnsväggen upp med hjälp av flera olika skikt. Innerst finns ett tätt och relativt tungt och tåligt material. Utanför kommer därefter de lättare och bättre isolerande skikten och ytterst har man det bästa isolerskiktet.

  I de fall då temperaturen ej är extremt hög, och det inte finns någon risk för mekanisk påverkan, används ofta keramiska fibermaterial av olika kvalitet som enda isolering. Dessa är lätta och isolerar mycket bra.

  Skillnaden i isoleringsförmåga mellan de täta, tunga och de porösa, lätta materialen kan vara till exempel 20 gånger, det vill säga täta, tunga material ”släpper igenom” 20 gånger mer energi än vad porösa, lätta material gör. Tunga och lätta infodringsmaterial har dock samma kemiska sammansättning. Figur 25 visar exempel på värmeförluster genom ugnsväggar uppbyggda på olika sätt.

  Tänk på att:

  • ny infodring, som monteras i en ugn, innehåller bundet vatten, så kallat kristallvatten. Detta avgår från infodringen vid en temperatur av cirka 200°C vid den så kallade torkeldningen. Det är mycket vikigt att torkeldningen sker försiktigt, så att temperaturnivån 200°C passeras långsamt, så att ångsprängning eller uppkomst av sprickor undviks när kristallvattnet avgår. Livslängden hos infodringen förkortas avsevärt om försiktighet ej har iakttagits.
  • täta keramiska material är känsliga för snabba temperaturändringar. Det kan uppstå inre spänningar i materialet på grund av kemiska omvandlingar. I värsta fall förstörs ugnsinfodringen! Temperaturer omkring 550-600°C är speciellt farliga.
  • i ugnar med skyddsgasatmosfär måste gasen och ugnsväggarna rent kemiskt kunna ”trivas med varandra”. Vid olämpliga kombinationer av gassammansättning och väggmaterial påverkar de varandra och väggen kan förstöras.
  • använda munskydd vid allt arbete med keramiska fibermaterial.