Innehållsförteckning

    7.4.1 Svetsade rör

    Svetsning av rör kan ske genom att ett band kupas till ett rör. Kanterna svetsas sedan samman genom bågsvetsning eller motståndssvetsning. Ett annat alternativ är att värma hela rörämnet och pressa ihop kanterna, så kallad vällning.

    Rör kan också spiralsvetsas. Ett band viras då till ett rör. Vid spiralsvetsning kommer svetsen att ligga runt om röret. Detta ger ett rakare rör än när svetsen endast kommer på ”en sida”.

    Ofta hyvlas svetsens råge bort mekaniskt. Även svetsade rör kan kallbearbetas.

    Mycket grova rör kan framställas genom bockning och svetsning av grovplåt.