Innehållsförteckning

    6.0.1 Allmänt

    Med smide menas att man åstadkommer en plastisk formändring hos arbetsstycket genom att bearbeta det med plana eller graverade verktyg. De två förekommande huvudprinciperna är sänksmide och friformssmide.

    Vid sänksmide sker formningen av ämnet mellan slutna verktyg, så kallade sänken, till mer eller mindre färdiga konstruktionsdetaljer.

    Vid friformssmide bearbetas ämnet vanligen mellan plana verktyg. Metoden tillåter större arbetsstycken än vid sänksmide. Friformssmide används för att framställa grova produkter av svårbearbetade material, som inte kan valsas på gjutstruktur, där speciell produktform önskas eller där seriestorleken är låg. Vid friformssmide tillverkas många typer av stångprodukter med cirkulära, rektangulära eller månghörniga tvärsnitt. Även stora plattor och skivor för flänsar tillverkas med friformssmide.

    Genom så kallat formsmide kan mer komplicerade produkter framställas, till exempel valsar med tappar eller långa axlar med flänsar.