Innehållsförteckning

    8.1.1 Kallvalsverk

    Kallvalsning av band sker i både reversibla och kontinuerliga valsverk. Kontinuerliga valsverk är vanligast vid valsning av stålkvaliteter som valsas i stora kvantiteter, där produktionskapaciteten är viktig. Exempel på detta är de stora handelsstålföretagen, som valsar band för tillverkning av bilar eller vitvaror.

    Rostfritt stål och höghållfasta stål valsas ofta inte i så stora kvantiteter att ett kontinuerligt verk blir lönsamt. Då väljer man istället reversibla valsverk.

    Valet av valsverkstyp beror på vilka dimensioner och materialtyper man avser att valsa. För enklare typer av valsning kan KVARTO-valsverk vara tillräckliga. Ställs högre krav på planhetsstyrningen kan ett SEX-valsverk vara nödvändigt. Hårdare eller tunnare material kräver små arbetsvalsdiametrar, vilket gör att man behöver valsa i mångvalsverk, till exempel Sendzimirverk.

    Till hjälp vid styrningen av kallvalsverken har man ofta tjockleksmätare och planhetsmätare. Eftersom bandet är uppspänt under valsning kan oplanheter vara utdragna och ligga latent lagrade som spänningar i bandet. Genom att mäta anliggningstrycket mot en brytrulle i olika avsnitt tvärs bandet får man en uppfattning om spänningsfördelningen i bandet och därmed oplanheten.