Innehållsförteckning

  11.1.1 Utbyte

  Beräkning av utbytestalet, sker genom grundformeln:
  (Prima material) / (Insats ämnen) x 100 %

  Vid beräkning är det viktigt att man definierar alla storheter, så att nyckeltalet beräknas rätt. Det kan till exempel gälla hur man mäter insatsen av ämnen, och hur många processteg som räknas med.

  Förluster vid tillverkning kan vara planerade eller oplanerade. Exempel på förluster är:

  • skillnad mellan teoretisk och verklig vikt vid mottagning av ämnen
  • förluster vid ämnesbehandling
  • glödskalsförlust vid värmning
  • betförluster i samband med kallvalsning
  • änd- och kantklipp
  • skrot vid valsning
  • dimensionsfel
  • planhetsfel
  • kassationer vid syning och efterbehandling
  • transport- och hanteringsskador
  • reklamationer från kund.