Innehållsförteckning

    Primäraluminium omformas sedan till halvfabrikat som t.ex. plåt, profiler och göt. Dessa fungerar sedan som utgångsmaterial för annan produktion.