Innehållsförteckning

    Bauxitbrytning sker oftast i dagbrott. Påverkan är förhållandevis liten, jämfört med andra metaller och återplanteras av seriösa företag.

    Rödslammet, som är en rest sedan aluminiumoxiden separerats, är en belastning. Idag deponeras merparten. Intensiv forskning pågår för att förbättra hanteringen. Bl.a. innehåller det höga halter järn, därav rödfärgen.